Új trendek a faiparban

 

Tantárgyfelelős: Dr. Bejó László

Oktatók: a SKK különböző szakterületekkel foglalkozó oktatói

A tantárgyról:

A tárgy oktatásának célja, hogy a mérnöktanár szak faipari szakképzettségén tanuló hallgatók megismerjék a szakma legújabb eredményeiről, trendjeiről, irányairól szóló ismereteket. Az egyes témakörökkel kapcsolatos újdonságokat a Simonyi Károly Kar különböző faipari szakterületekkel foglalkozó oktatói ismertetik. A hallgatók a félév során projektfeladatot készítenek, a félév végén pedig írásbeli vizsgán adnak számot az elsajátított ismeretekről.

Fontos dokumentumok:

Előadások (2021., tervezet):

Projekt feladatkiírások:

A kétféle projekt feladat közül az egyiket kell kiválasztani: