Természetes és mesterséges polimer rendszerek

 

Tantárgyfelelős/oktató: Dr. Alpár Tibor

A tantárgy leírása:

A tantárgy célkitűzése, hogy megismertesse a hallgatókkal a fosszilis és biológiai eredetű polimerek, mint szerkezeti anyagok felépítését, tulajdonságait,  alapvető feldolgozástechnológiai, alkalmazástechnikai és újrahasznosítási lehetőségeit, vizsgálati módszereit, a fontosabb lignocellulóz alapú kompozitok jellemzőit, gyártástechnológiáit.

Tantárgyi követelmények és további részletek a tantárgy honlapján.