Technológiatervezés I.

 

Oktató/tantárgyfelelős: Dr. Bejó László, Dr. Alpár Tibor

A tantárgyról:

A tantárgy keretében a hallgatók részletes áttekintést kapnak az egyes technológiákhoz tartozó technológiai lépésekről és folyamatokról. Megismerik a választható technológiai opciókat és berendezés típusokat, azok képességeit illetve a – tervezéshez szükséges – főbb paramétereit. Megismerik a kapacitástervezés alapelveit, a berendezések kiválasztásának főbb szempontjait, a berendezések összekapcsolásának és összehangolásának lehetőségeit, az anyag- és információáramlás időbeni és térbeli lefutását. Az elméleti ismeretek alapján adott alapanyag- és termékösszetételre vonatkozóan, önállóan, de az oktatókkal konzultálva technológiai számításokat és terveket készítenek. A technológiai tervezés mellett betekintést nyernek a termelés optimalizálásánk, a hatékonyság javításának a lehetőségeibe az elsődleges fafeldolgozás területén.

Fontos dokumentumok: