Speciális kompozitok

 

Tantárgyfelelős/oktató: Dr. Alpár Tibor

A tantárgy leírása:

Az oktatás célja, hogy a faipari mérnökhallgatók megismerjék a faalapú kompozitok alapanyagainak kémiai, anatómiai jellemzőit, a gyártásukkal kapcsolatos technológiai sajátosságokat, gyártástechnológiai paramétereket, tervezési szempontokat.

Új, különleges területeket mutatunk be a fa-polimer kompozitok (WPC) világához kapcsolódóan.

Elsősorban mélyebb elméleti tudást és ipar-közeli kutatási projektfeladatokban való részvétel lehetősígét kívánunk biztosítani a mesterszakos hallgatóknak.

Tantárgyi követelmények és további részletek a tantárgy honlapján.