Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás

 

Tantárgyfelelős/oktató: Dr. Alpár Tibor

A tantárgy leírása:

A legfontosabb ökológiai alapok megismerése (bioszféra, ökoszisztémák, táplálék lánc természetes és mesterséges anyagáramok és jellemzőik). A faipar legjelentősebb környezeti problémái (víz-, levegőtisztaság védelem, hulladékok). A faipar víz-, levegőtisztaság védelme: szilárd és gáz, ill. gőzalakú légszennyező anyagai (porok, formaldehid, VOC, egyéb CxHy, szaganyagok, égéstermékek). A faipari szilárd, gáz és gőzalakú víz-, légszennyeződést okozó technológiák. A szennyezések csökkentésének, tisztításainak lehetőségei. Ipari környezetmenedzsment főbb feladatköreinek megismerése.

Tantárgyi követelmények és további részletek a tantárgy honlapján.