Kompozitok

 

Tantárgyfelelős/oktató: Dr. Alpár Tibor

A tantárgy leírása:

A tantárgy célkitűzése, hogy megismertesse a hallgatókkal a mesterséges és a természetes alapú kompozitok, mint szerkezeti anyagok felépítését, tulajdonságait,  alapvető feldolgozástechnológiai, alkalmazástechnikai és újrahasznosítási lehetőségeit, vizsgálati módszereit, gyártástechnológiáit.

Tantárgyi követelmények és további részletek a tantárgy honlapján.