Bemutatkozás

Intézetünkről

Az Intézetünkben faipari mérnöki karon folyó oktatás és kutatás a faanyag feldogozás-technológiáinak egészét lefedi: az elsődleges faipari technológiáktól kezdve (fűrészipar, csomagolóanyag gyártás, papíripar, lemezipar, szárítás) a másodlagos faipari technológiákig (ajtó-, ablakgyártás, bútorgyártás, burkolatok) BSc és MSc szakokon, nappali és levelező tagozaton.  Intézetünk  gondozza továbbá az Ipari Termék és Formatervező BSc és MSc szakot. Az oktatás és kutatás egyaránt folyik magyar és angol nyelven, Intézetünknek magyar és angol nyelvű PhD programja van mindkét szakon. A magas színvonalú kutatás és gyakorlatorinetált oktatás alapját korszerű laborháttér biztosítja, roncsolásmentes anyagvizsgáló, kompozit, fröccsöntő és extrudáló, valamint felületkezelő és ragasztástechnológia laborok formájában, továbbá jól felszerelt tanműhely és modellező műhely áll a hallgatók rendelkezésére. Az Intézetben dolgozó kollégák aktívan részt vesznek a az Egyetemen működő Központi Vizsgáló Laboratórium munkájában is, többek között az ablakvizsgáló, emisszió vizsgáló, felületvizsgáló laboratóriumokban.