Faalapú kompozit technológiák

 

Tantárgyfelelős/oktató: Dr. Alpár Tibor

A tantárgy leírása:

Az oktatás célja, hogy a faipari mérnökhallgatók megismerjék a faalapú kompozitok gyártásával kapcsolatos technológiákat, gyártástechnológiai paramétereket. Ennek kapcsán a kötőanyagok technológiai kérdéseit, a fa anatómiai és kémiai jellemzőinek szerepét a technológiákban. Ez a kurzus a faalapú kompozitokat, mint tervezhető tulajdonságú anyagokat ismertet. Bemutatja e termékek alapanyagait, gyártástechnológiáit. Kitér továbbá a mérnökök, felhasználók számára fontos termékjellemzőkre, felhasználási lehetőségekre és tervezési szempontokra.

Tantárgyi követelmények és további részletek a tantárgy honlapján.