Faalapú kompozit anyagok és termékek

 

Tantárgyfelelős/oktató: Dr. Alpár Tibor

A tantárgy leírása:

Az oktatás célja, hogy a faipari mérnökhallgatók megismerjék a faalapú kompozitokat, azok tulajdonságait, alkalmazástechnikáját, laboratóriumi vizsgálatokat és minőségellenőrzést a szabványelőírásokat. Ez a tárgy a faalapú kompozitokat mutatja be különös tekintettel a jellemzőikre, haszálati módjaira, alkalmazástechnikára. Kitér a mérnökök, felhasználók számára fontos termékjellemzőkre, felhasználási lehetőségekre és tervezési szempontokra. Megismerteti a hallgatókkal a szabványhátteret, a gyártásközi ellenőrzéseket és a termékvizsgálatokat.

Tantárgyi követelmények és további részletek a tantárgy honlapján.